Nyheter

  • 2018-11-15

    Kungörelse Kommunfullmäktige 26 november

    Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 november 2018 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats, www.degerfors.se.
  • 2018-11-05

    Friskvårdsmässa - för en hälsosam kommun!

    Torsdag den 8 november mellan kl. 12.00 och 18.00, är du välkommen på friskvårdsmässa i Tunets lokaler i Folkets hus.