Nyheter

 • 2020-09-21

  Kungörelse Kommunfullmäktige 28 september

  Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 28 september 2020 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.
 • 2020-09-21

  Tyck till om skolmaten

  För att maten som serveras i skolan ska passa så många som möjligt behövs elevernas hjälp med att tycka till om skolmaten inför höstens menyplanering.
 • 2020-09-17

  ABC - Alla Barn i Centrum, föräldragrupper för dig med barn i åldern 7-12 år

  Vad kan var viktigare än relationen med våra barn? Det krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Vi vet att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. 
 • 2020-09-11

  Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas testning

  Sedan 8 september är det möjligt att boka tid för provtagning för sitt barn. Barn rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och regionerna att lämna prov. Det gäller främst barn som går i förskoleklass eller är äldre. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov.
 • 2020-08-31

  Enkät: Tyck till om Medborgarplatsen

  Degerforsbornas tankar och idéer är en viktig del i den medborgardialog som ska bidra till centrumutveckling. Som en första pusselbit i medborgardialogen om Degerfors centrum vill vi höra dina tankar och åsikter om Medborgarplatsen.
 • 2020-08-29

  Var med och utforma Degerfors naturvårdsprogram

  Degerfors kommun arbetar med framtagande av ett naturvårdsprogram, för rekreation, motion och stunder med familjen. På Degerfors bibliotek kan du märka ut en plats på kartan som du håller varmt om hjärtat.
 • 2020-08-28

  Medborgardialog om centrumutveckling

  Degerfors kommun startar arbetet med att utveckla Degerfors centrum. Måndag den 31 augusti påbörjas insamlingar av förslag, idéer och synpunkter via olika enkäter. Det underlag som inhämtas i medborgardialogen ska hjälpa till att ge nya perspektiv och idéer som ska beaktas när beslut fattas.
 • 2020-08-13

  Tillväxtenheten ska arbeta för nyetablering och vidareutveckling

  Sedan början på 2020 har arbetet med att forma den nya Tillväxtenheten pågått. Torsdagen den 13 augusti invigdes enheten vars mål är att främja näringsliv, tillväxt, turism och besöksnäring.
 • 2020-08-06

  Nu skapas bättre förutsättningar för Möckelns öringar

  Arbetet med att skapa goda förutsättningar för öringarnas fortplantning har inletts. 60 ton sten och grus är på väg ner i Kvarntorpsbäcken för att bilda struktur och ge öringen bättre möjligheter att leka.
 • 2020-07-31

  Nya regler för attefallshus samt bygg- och rivningsavfall

  Den 1 augusti träder ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.