Toppa laget

Enkla vägar till jobb!

Degerfors kommun ska tillsammans med Degerfors IF och deras sponsornätverk utveckla en modell för att få ut fler av våra kommuninvånare i arbete. Samtidigt hjälper vi våra företag att snabbare tillgodose sin kompetensförsörjning lokalt.

Vilka vill vi nå
Målgruppenär våra ensamkommande ungdomar som efter flera år i våra boenden nu börjar slussas ut i vuxenlivet och eget boende. Genom sponsornätverket och kommunens stöd kan de få kontakt medarbetsplatser våra lokala ungdomar har naturligt via föräldrar, kompisar och fotbollsintresse.
Vi öppnar helt enkelt upp våra nätverk som är svåra att nå som nyanländ. Samtidigt erbjuder vi en service till de företag som i dagsläget har svårt atthitta personal.

Vad vill vi göra
Vi vill utnyttja den kraft som finns i civilsamhället och näringslivet för att bidra med lösningar på en av vår tids stora samhällsutmaningar. Genom sponsornätverket i Degerfors IF ska vi skapa en arena där arbetssökande och företag kan mötas, för enkla vägar till nya jobb för våra ungdomar. Med
ett webbaserat matchningsverktyg utvecklat av Livejobb.se kan vi få till en mer effffektiv process för både företag och sökande. Placeringarna ska i största möjliga mån fokusera på verkliga behov att kunna växlas upp till en fast anställning. Vi kan också erbjuda ett kvalificerat konsultstöd för att se över arbetsorganiseringen hos intresserade företag. Vi ser gärna att det blir enklare vägar till riktiga jobb och en start på en långvarig arbetsrelation.

Varför enklare vägar till jobb
Sverige har gått in i en högkonjunktur och många företag söker efter arbetskraft. Samtidigt står en del av våra innvånare utanför arbetsmarknaden. Vi behöver alla bidra till att skapa enkla vägar till jobb. Även om det finns aktörer på detta område, har den senaste tidens utveckling (och prognoserna inför framtiden) visat att det behövs ett mer aktivt deltagande från civila samhället och
våra företagarnätverk för att matchningen ska fungera och ta fart.