Innovationsguiden

Degerfors kommun har tillsammans med ett trettiotal andra kommuner provat ett nytt sätt att förnya sin verksamhet kallat Innovationsguiden. Inbjudan kom från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som drivit projektet tillsammans med stöd av stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). I vår kommun inriktades arbetet på integration med fokus på de ensamkommande barnens möjlighet att bli delaktiga i det lokala samhället. Projektet har bedrivits inom ramen för verksamheten för ensamkommande barn.

Arbetsgruppen som driver projektet består av: Lotta Nordgren Ungh, Robert Andersson och Emma Silfverhjelm. Samarbete finns med gymnasieskolan, fritidsgården och folkhälsoenheten. Nedanstående bild beskriver de olika stegen i den metodik som kallas användardriven innovation. För mer information om arbetssättet se innovationsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Degerfors har inriktningen blivit att försöka skapa gemensamma mötesplatser för alla ungdomar i kommunen. Projektets förslag är att försöka få till stånd en mobil ”fritidsgård” på fyra hjul i form av en specialutrustad husbil som kan användas framförallt sommarhalvåret för att möjliggöra olika aktiviteter. Utöver det en lokal där ungdomar tillsammans med vuxna kan ägna sig åt skapande verksamhet, meka med motorer etc.

Projektgruppen har spelat in en film som beskriver hur man tagit fram sina förslag och hur de är tänkta att fungera.