Val 2018

Allmänna val hålls i Sverige vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.

År 2018/2019 är det val till både riksdag, kommun och landsting (region) och Europaparlamentet. Söndagen den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting och söndagen den 6-9 juni är det val till Europaparlamentet.

Välj bland rubrikerna nedan för att lära dig mer om hur allmänna val fungerar. Där kommer du under året också att hitta information om hur du kan rösta i valen. Tider och lokaler för både förtidsröstning och för själva valdagen kommer att finns tillgängligt i god tid innan valen.

Information om alla val i Sverige, hur valen fungerar, vem som har rösträtt, vilka datum som gäller och statistik från tidigare val hittar du på valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Arbeta med val

Du som fyllt 18 år senast den 22 augusti kan arbeta som röstmottagare under allmänna valet. Välkommen att fylla i din intresseanmälan senast den 8 april.

Datum för val

Den 22 augusti - 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting (allmänna valet).

Arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen

Röstmottagarens uppgift under förtidsröstningen är att ta emot röster och notera väljaren på väljarförteckningen, hålla god ordning i röstningslokalen, se till att det finns valsedlar och valkuvert utlagda, hjälpa de väljare som inte vet hur röstningsförfarandet går till, räkna antalet mottagna röster vid stängning samt se till att rösterna hämtas.

Om du arbetar som röstmottagare under förtidsröstningen blir du timanställd av Degerfors kommun. Det är önskvärt om du kan arbeta flera av dagarna under förtidsröstningsperioden och också om du kan arbeta under båda valen.

Arbeta som röstmottagare på valdagen

Vallokalerna är öppna klockan 08.00-20.00 vid det allmänna valet. Därefter ska alla röster räknas. Det innebär att arbetsdagen kan pågå fram till midnatt eller ännu längre.

Arbetsuppgifter

Du kan arbeta som röstmottagare, ordförande eller vice ordförande. Röstmottagarens uppgifter i vallokalen på valdagen är att kontrollera att väljarna har kommit till rätt vallokal, dela ut valkuvert till väljarna, se till att det finns gott om valsedlar utlagda, lotsa de väljare som inte vet hur röstningsförfarandet går till, ta emot röster och pricka av väljarna i röstlängden, räkna rösterna och hjälpa till med att återställa vallokalen i samma skick som tidigare.

Ordförandens uppgifter

Ordföranden och vice ordförandens uppgifter på valdagen är i stort sett samma. Men ordföranden ska helst ha arbetat som röstmottagare tidigare och är den som har det yttersta ansvaret för röstmottagningen i vallokalen. Ordföranden bestämmer även, i samråd med övriga röstmottagare i valdistriktet, tjänstgöringsschemat för röstmottagarna i vallokalen. Slutligen är det ordföranden som håller ihop kontakten med valkansliet, röstmottagarna och lokalansvarig. Någon av dem måste under valdagen alltid finnas på plats i vallokalen.

Arvode

Arvodet för röstmottagare som arbetar på valdagen 9 september är 2 000 kronor, för vice ordförande 2 250 kronor och för ordförande 2500 kronor. Röstmottagare som arbetar under förtidsröstningen får 120 kr/timme. Eventuell reseersättning utgår.

Ersättare

Om någon av röstmottagarna eller rösträknarna med kort varsel inte kan arbeta på någon av valdagarna behövs det ersättare som kan hoppa in.

Rösträknare

Under valkvällen/natten kan det behövas extra personer som kommer in och hjälper till med sammanräkningen av rösterna.

Utbildning

Alla som har uppdrag under valen ska delta i valnämndens utbildning. Arvode för deltagande i utbildningen betalas av Degerfors kommun.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kring att arbeta som röstmottagare kan du kontakta Susanna Göransdotter på 0586-481 85 eller e-post susanna.goransdotter@degerfors.se

Förtidsrösta

Under förtidsröstningsperioden har du möjlighet att rösta i en valfri röstningslokal som passar dig. Förtidsröstning vid val till riksdag, landsting och kommun pågår under perioden 22 augusti – 9 september 2018.

I Degerfors kommun kommer det att finnas möjlighet att rösta på följande platser och tidpunkter:

Folkets Hus i Degerfors
Måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 16.00 – 19.00
Onsdagar kl. 9.00 – 12.00
Lördagar och söndagar kl. 10.00 – 13.00 utom 9 september då kl. 08.00 – 20.00 är öppettiderna för vallokalen

Folkets Hus i Svartå (27 – 31 augusti samt 3 – 7 september)
Måndag - fredag kl. 16.00 – 18.00

Åtorps utvecklingsgrupps lokal (27 – 31 augusti samt 3 – 7 september)
Måndag - fredag kl. 16.00 – 18.00

Ta med både röstkort och legitimation när du röstar oavsett om du förtidsröstar eller röstar på valdagen.

Om du har förlorat ditt röstkort kontakta Degerfors kommun för att få ett dubblettröstkort tel: 0586-481 85. Under kontorstid kan du få dublettröstkortet utskrivet för att hämta i Nämndhusets reception.

Vem har rösträtt?

En grundregel för alla val är att du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen för att få rösta. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen och beroende på ditt medborgarskap.

Alla som har rösträtt kommer inför valet automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten.

Val till riksdagen

Till riksdagen har du rösträtt om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

Till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något annat land än de som uppräknats och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd för valdagen


Det kan du läsa mer om detta på Valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Legitimation

Sedan riksdagsvalet 2006 gäller att väljaren måste kunna identifiera sig med hjälp av en giltig id-handling om han/hon inte är känd för röstmottagarna. Detta gäller på alla ställen där man kan rösta. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass. Saknar väljaren id-handling eller inte har med sig den kan någon som känner väljaren intyga hans/hennes identitet. Personen som intygar detta måste då ha sin id-handling med sig.

Onsdagsräkningen

Valnämndens preliminära rösträkning, eller onsdagsräkningen, är öppen för allmänheten. Onsdagen den 12 september kl. 10.00 i Smedjan, Nämndhuset genomförs den preliminära rösträkningen av de förtidsröster som inte hann levereras ut till vallokalerna för räkning på valdagen.

Här publicerar vi kungörelse onsdagsräkningen.


För mer information om onsdagsräkningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rösta i vallokal

På valdagen, 9 september, kommer vallokaler att vara öppna mellan kl 08.00 - 20.00. För att få rösta måste du visa en id-handling. Detta gäller på alla ställen där du kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som bekräftar din identitet. Personen som bekräftar din identitet måste visa sin id-handling.

I Degerfors kommun hänvisar vi till följande vallokaler:

Degerfors

 • Brukets skola
 • Folkets hus
 • Stora Vallaskolans matsal
 • Parkskolan
 • Strömtorpsskolan

Svartå

 • Folkets hus

Åtorp

 • Åtorpsskolan

På röstkortet står det i vilken vallokal du ska rösta.

Röstkort

Röstkort skickas ut 16-22 augusti inför valet till riksdag, kommun och landsting till alla som finns i röstlängden.

Information till väljaren

På röstkortet står det vilka val väljaren har rösträtt i samt information om vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen. På röstkortet finns även information om röstningslokaler för förtidsröstning med mera.

Förtidsröstning

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Kortet används sedan för att skicka rösten till vallokalen i det distrikt du hör till. Det är där som rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Stämmer inte uppgifterna i röstkortet?
Är någon av uppgifterna i kortet är felaktiga kan du söka rättelse i röstlängden. Kontakta Länsstyrelsen i Örebro senast den 13 maj respektive 28 augusti.
Kontaktuppgifter hittar du under "relaterad information" längre ned på sidan.

Valdistrikt och röstlängder

Inför allmänna val delas kommunerna in i så kallade valdistrikt. I Degerfors kommun fanns det sju valdistrikt inför valen 2018.

För att få rösta måste man vara upptagen i en så kallad röstlängd. Det är en förteckning över alla som är folkbokförda inom valdistriktet 30 dagar före valdagen och som har rösträtt på valdagen.

Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda i Sverige tas upp i röstlängden under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. Därefter tas de upp, för tio år i sänder, om de till Skatteverket skriftligen anmäler sin adress. Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt uteslutits ur röstlängden kan senast tolv dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran skickas till Länsstyrelsen i Örebro län.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Om du av någon anledning inte kan ta dig till din vallokal, eller ta dig till en förtidsröstningslokal så kan du få hjälp med att göra i ordning din röst hemma.

Att rösta med bud innebär att till exempel en anhörig eller personal om du bor på ett boende, hjälper dig att rösta. Budröstningsmaterial kan du få i Degerfors kommuns växel eller i någon av förtidsröstningslokalerna.

Om du inte har möjlighet att få hjälp av en anhörig eller av någon personal, så kan två personer som valnämnden har utsett i kommunen komma hem till dig och hjälpa dig att göra i ordning din röst genom att vara ambulerande röstmottagare.

För att boka ambulerande röstmottagare så ringer du till kommunens växel på telefonnummer 0586-481 00.