Sammanträdesdagar

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskott samt de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna, men du får inte prata eller lämna yrkanden. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

(18)

22

(29)

26

(24)

14


(30)

27

(25)

22

13

 Datum inom parentes används vid behov.

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

12

2

2

6

4

1


10

7

5

2 & 30Kommunstyrelsens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

19

16

23

20

18

15


24

21

19

16

14


Kultur- och utbildningsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


10

24


5

98

13

11

15


Kultur- och utbildningsnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

27


10

21

2625

29

27


1


Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


10

17

28


215

20

24

15


Socialnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

27


3

14

19
1

6

10

1


Socialnämndens socialutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

20

24

31


5

9


25

22

27


1


Servicenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


11

18

15

12

102

7

11

9


Servicenämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

28


4

1 & 29

2719

23

28

25Bygg- och miljönämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

26


9

13

18

1614

26


7


Folkhälsonämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


17

17

14

12

922

20

17

15

Gymnasienämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


19

19

16

11

824

22

19

17


Degerforsbolagen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


14

24


27*

1310

17


9

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerforsbyggen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

21


24


27*

1110

15


9

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Industrihus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


27*

1110

15


9

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Energi AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

21


24


27*

4109

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Till toppen av sidan