Sammanträdesdagar

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskott samt de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna, men du får inte prata eller lämna yrkanden. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

(27)

24

(23)

27

(25)

15


(24)

28

(26)

23

14

 Datum inom parentes används vid behov. 24 augusti användes inte.

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

13

3

2

6

4

1


10

7

5

2

30


Kommunstyrelsens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

20

17

25

20

18

15


24

21

19

16

14


Kultur- och utbildningsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


12

25


6

102

7

4

9


Kultur- och utbildningsnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

29


11

22

2719

23

21

25Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


19

25

29


316

21

25Socialnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


5

11

15

20
2

7

11Socialnämndens socialutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

26


1

6

10


19

23

28


2


Servicenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


20


2

7

1116

29


3


Servicenämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


6

19

23

28
3

15

19Bygg- och miljönämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

28


03

07

12

16


25

29


03

08


Folkhälsonämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


12

11

15

13

109

14

11

9

Gymnasienämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


14

13

17

15

1218

16

13

11


Degerforsbolagen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


20*

918 1

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerforsbyggen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


20*

9181

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Industrihus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


20*

918* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Energi AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec24


20*

918 1

* bolagets ordinarie bolagsstämma