Sammanträdesdagar

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, utskott samt de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna, men du får inte prata eller lämna yrkanden. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten.


Kommunfullmäktige

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

(29)

26

(26)

23

(28)

18


(27)

24

15 VAL

26

17

 Datum inom parentes används vid behov

Kommunstyrelse

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

8

5

5

9

7

4


13

3

1

5

3

 

Kommunstyrelsens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

22

19

26

23

21

11


20

17

22

19

17

 

Kultur- och utbildningsnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


14


4

9

13


29


3, 25

28


 

Kultur- och utbildningsnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

31


21

25

3015

19

17

14

 

 

Socialnämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


14

7

25

30
5

3, 31


5, 19 

 

Socialnämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


21


11

1622

26

17

21

 

 

Socialnämndens socialutskott

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

17

22

21

18

2215

12

10

14

12

 

Servicenämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


22


5

17

1420


1, 9


 

Servicenämndens AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


8

26


3, 31
6

18

15

 

 

Bygg- och miljönämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

30


6

10

8

12


28

25

30


11

 

Bygg- och miljönämnd AU

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

23

27


3

2

5


21

18

23


4

Folkhälsonämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


14

14

11

16

1312

10

7

12

Gymnasienämnd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


16

16

20

18

1514

12

16

14

 

Tvärsektoriellt råd

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


24


2824

 

 

Degerforsbolagen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


15

22


23*

1420

18


 

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerforsbyggen AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


6

20


23*

12


28


16


 

* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Industrihus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


6

20


23*

12


28


16


* bolagets ordinarie bolagsstämma

Degerfors Energi AB

Skriv tabellbeskrivning här

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec


15

21


23*

720

18

29

 

* bolagets ordinarie bolagsstämma