Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Podcast-sändningar

 

00:00 Fullmäktige öppnas/upprop

02:59 Anmälan av motion: Arbetsordningen ändras till nästkommande val (2022) så att 1 ledamot från respektive parti i fullmäktige väljs till valberedningen

04:49 Anmälan av medborgarförslag: Visselblåsarfunktion införes i Degerfors kommun

05:07 Anmälan av medborgarförslag: Gamla panncentralen Stora Vallaskkolan målas på liknande sätt som elcentralen i Kanada skogen och muren vid Coop

07:10 Beslut om fortsatt arbete med detaljplanen för Agen 1:1 (Torget/Medborgarplatsen)

1:21:30 Skattesats 2019

1:22:12 Tillfällig boendeenhet på Västergården plan 5: Ansökan från socialnämnden om att få omdisponera de ekonomiska medel som reserverats för plan 5

1:22:49 Kvalitets- och servicenivå för kommunens måltider i Degerfors

1:23:20 Halvårsredovisning 2018 för FINSAM

1:23:45 Svar på motion: Medborgardialog införs enligt SKLs modell i Degerfors kommun

1:24:25 Val och entlediganden

1:25:24 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

1:26:05 Anmälan av medborgarförslag: Utred möjligheten att anlägga en alternativ fordonsöverfart över Letälven

1:26:40 Anmälan av medborgarförslag: Kommunen ska arbeta för att få till en biltvättsanläggning i OK/Q8s gamla lokaler

1:27:05 Avtackning av Jan Ask

 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialnämnd