Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Lyssna på del 1 av kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020.

Ärendelista

00:00 1. Fastställande av föredragningslista och val av justerare

06:00 2. Information från KPMG analys av det ekonomiska läget inom socialförvaltningen samt den interna förvaltningen

42:20 3. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Muris Beslagic angående ekonomisk redovisning 2019

1:42:00 4. Årsredovisning Degerfors kommun 2019

3:19:25 27. Avsägelse och val av uppdrag ordinarie ledamot i Valberedningen och ersättare i Degerfors Energi Carina Sätterman

3:20:35 28. Avsägelse och val från samtliga kommunala uppdrag samt uppdrag i Degerforsbolagen Muris Beslagic

3:22:30 29. Avsägelse och val av uppdrag i Degerfors kommun och dess bolag Robert Mörk

Lyssna på del 2 av kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020 (29 april)

Ärendelista

00:00 Upprop

05:01 Kommunstyrelsens nya ordförande Carina Sätterman har ordet

08:40 5. Årsredovisning Folkhälsonämnden 2019

10:00 6. Verksamhetsberättelse Gymnasienämnden 2019

11:30 7. Årsberättelse Överförmyndarnämnden Östra Värmland 2019

12:30 8. Verksamhetsberättelse 2019 Taxe- och avgiftsnämnden 2019

13:22 9, 10, 11. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerforsbolagen AB, Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB 2019

18:49 12. Årsredovisning och revisionsberättelse för Degerfors Energi AB 2019

20:50 13. Återrapportering ägardirektiv 2019

21:40 14. Årsredovisning samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2019

22:44 15. Åtgärdsplan för återställande av underskott 2019

1:23:02 16. Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

1:23:43 17. Ändrade avgifter inom familjerådgivningen

1:24:45 18. Samverkansöverenskommelse polis och Degerfors kommun

1:25:20 19. Svar på motion: Införa förbud mot slöja i för- och grundskola

1:44:55 20. Svar på motion: Införa policy om svenska som språk i Degerfors skolor

1:58:12 21. Medborgarförslag Anläggning av hundpark

1:58:30 22. Medborgarförslag Rusta upp badplatsen vid Degernäs nedanför golfbanan

1:58:45 23. Medborgarförslag Uppgradering av högtalaranläggningen som används vid kommunfullmäktiges möten

1:59:03 24. Medborgarförslag Justera ljudanläggningen och placera mikrofonerna rätt vid fullmäktige

1:59:20 25. Medborgarförslag Skatepark i Degerfors

1:59:32 26. Medborgarförslag Skatepark i Degerfors