Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Podcast-sändningar

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni

I listan nedan kan du se vilken tid i podcasten kommunfullmäktige behandlar varje ärende.

00:00 Sammanträde öppnas/upprop

03:35 Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023

04:11 Beslut ny ersättare kommunfullmäktige (för kännedom)

04:35 Information om reviderad tidsplan för budget 2020

15:25 Personuppgiftspolicy

15:45 Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023

16:16 Reglemente kultur- och utbildningsnämnden revidering

22:53 Ny förbundsordning Bergslagens Räddningstjänst

23:40 Remiss: Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023

24:18 Avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

24:55 Program Våld i nära relationer

46:22 För kännedom. Protokoll för inspektion av Östra Värmlands överförmyndarnämnd

46:42 Medborgarförslag Nytt vattenverk behövs det?

47:50 Medborgarförslag Ny vattenledning till Svartå

48:30 Medborgarförslag Renovering av lekplatsen i Strömtorp

48:52 Medborgarförslag Fler aktiviteter till barnen i lekparken mellan Kokillvägen och Banfallsvägen

49:20 Medborgarförslag Farthinder på Herrgårdsgatan mellan fotbollsrondellen och korsningen Kanadagatan

49:48 Motion rörande utökat kommunalt anslag till Kulturföreningen Berget

51:43 Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande: Datum för allmänhetens frågestund 2019