Brukarundersökningar


Skriv tabellbeskrivning här

Äldre om hemtjänst i Degerfors

Äldre om särskilt boende i Degerfors

Hemtjänst 2016PDF

Särskilt boende 2016PDF

Hemtjänst 2017PDF

Särskilt boende 2017PDF

Hemtjänst 2018PDF

Särskilt boende 2018PDF