Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite antaa kuntalaisille mahdollisuuden tehdä ehdotuksia tai antaa palautetta kunnan toiminnoista. Kunnanvaltuuston on pakko käsitellä kuntalaisaloite, joka täyttää asetetut vaatimukset (katso alla), ja antaa vastauksensa. Tämän on tapahduttava vuoden kuluessa siitä, kun kunta vastaanotti aloitteen. Kuntalaisaloite vastaa poliitikkojen tekemiä aloitteita, ja se lisää mahdollisuuksiasi osallistua lähidemokratiaan.

Kuka voi tehdä kuntalaisaloitteen?

Kaikki Degerforsin kunnassa kirjoilla olevat voivat tehdä kuntalaisaloitteen valtuustolle. Aloitteen voi tehdä joko yksittäinen kuntalainen tai useat kuntalaiset yhdessä. Myös lapset, nuoret ja henkilöt, joilla ei vielä ole äänioikeutta kunnallisvaaleissa, saavat tehdä kuntalaisaloitteita. Sitä vastoin yhdistykset, yhteisöt, neuvostot ja muut järjestöt eivät saa tehdä kuntalaisaloitteita.

Mitä kuntalaisaloite voi koskea?

Aloite voi koskea kunnan koko toimintaa ja kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa. Kuntalaisaloite ei saa olla rasistinen, epädemokraattinen tai ristiriidassa jonkin lain tai asetuksen kanssa. Se ei myöskään saa koskea henkilöasioita tai julkisen vallan käyttöä yksityistä henkilöä kohtaan, esimerkiksi rakennusluvan tai avustuksen myöntämistä.

Mitä vaatimuksia kuntalaisaloitteelle asetetaan?

Kuntalaisaloite otetaan kunnanvaltuuston käsittelyyn vain, jos se:

  • on laadittu kirjallisesti
  • on allekirjoitettu
  • on varustettu aloitteen tekijän/tekijöiden nimellä, osoitteella ja puhelinnumerolla
  • sisältää konkreettisen ehdotuksen, johon kunnanvaltuusto voi ottaa kantaa
  • koskee yhtä asiaa (voi tietystikin jättää monta eri ehdotusta).

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Allekirjoita kirjoittamasi kuntalaisaloite ja lähetä tai jätä se osoitteeseen:

Degerfors kommun
2 Kommunkansliet
693 80 Degerfors

Käyntiosoite: Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37. Aloitteen voi myös faksata numeroon 0586-483 29. Huom: Kaikki kunnan vastaanottamat kuntalaisaloitteet ovat julkisia asiakirjoja. Ne voidaan myös julkaista kunnan kotisivulla.

Mitä kuntalaisaloitteelle tapahtuu, missä se käsitellään ja miten?

Kuntalaisaloitteesi käsitellään seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Aloitteen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 7 työpäivää ennen kokousta. Kun vastaanotamme kuntalaisaloitteen, kunnanvaltuusto tarkistaa ensin, että aloite täyttää valtuuston käsittelyyn ottamisen vaatimukset. Sen jälkeen aloite jätetään eteenpäin kunnanhallitukselle, joka päättää siitä, mikä lautakunta valmistelee kuntalaisaloitteen kunnanvaltuuston päätöstä varten.

Kuntalaisaloitteiden käsittelyn nopeuttamiseksi valtuusto on myös päättänyt antaa lautakunnille mahdollisuuden sekä valmistella kuntalaisaloite, että päättää aloitteesta palauttamatta asiaa valtuuston käsittelyyn. Valtuuston tai lautakunnan on tehtävä päätös asiassa viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun aloite on ilmoitettu kunnanvaltuuston kokoukseen. Kuntalaisaloitteen tekijä saa kopion kunnanvaltuuston tai lautakunnan päätöksestä kotiosoitteeseen lähetettynä.

Onko minulla puheoikeus kun asiani käsitellään valtuustossa?

Sinulla ei ole puheoikeutta kunnanvaltuustossa, mutta saat seurata valtuuston kokousta, kun tekemäsi aloite käsitellään.

Käyttövalmis lomake

Olemme laatineet lomakkeen, jota voi käyttää kuntalaisaloitteen tekemiseen. (PDF-lomake on sivun oikeassa yläreunassa). Voit tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin. Lomakkeen voi myös tallentaa, täyttää tietokoneessa ja tulostaa. Muista allekirjoittaa aloitteesi!

Till toppen av sidan