Kunnanhallitus

Kunnanhallituksella on kokonaisvaltainen vastuu kunnan hallintoasioissa ja valvoo muiden lautakuntien ja hallitusten toimintaa. Kaikki muilta lautakunnilta ja hallituksilta tulevat aloitteet ja lausunnot käsitellään kunnanhallituksessa ennen niiden esittämistä kunnanvaltuustolle.

Till toppen av sidan