Kunnanhallitus

Kunnanhallituksella on kokonaisvaltainen vastuu kunnan hallintoasioissa ja valvoo muiden lautakuntien ja hallitusten toimintaa. Kaikki muilta lautakunnilta ja hallituksilta tulevat aloitteet ja lausunnot käsitellään kunnanhallituksessa ennen niiden esittämistä kunnanvaltuustolle.