Allmänna lokala föreskrifter

Enligt förordningen (SFS 1993:1632) har kommuner bemyndigats att meddela lokala föreskrifter. Här återfinns lokala föreskrifter som tillämpas mot allmänheten och näringsidkare. Lokala föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige och reglerar det omgivande samhället.