Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Marianne Högberg (S)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande
Carina Sätterman (S), tel: 0586-482 21

Kommunstyrelsens vice ordförande
Anna Nordqvist (M), tel: 0586-483 92

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande
Anna Nordqvist (M), tel: 0586-483 92

Socialnämnden

Socialnämndens ordförande
Johanna Svärd (S), tel: 0586-481 44

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ordförande
Franz Maretta (S)

Servicenämnden

Servicenämndens ordförande
Björn Berglund (M)

Valnämnd

Valnämndens ordförande
Jeannette Rasko (S)

Folkhälsonämnden

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Folkhälsonämndens ordförande
Martin Hårsmar (M)

Folkhälsonämndens 1:e vice ordförande
Kent Gustavsson (S)

Gymnasienämnden

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Gymnasienämndens ordförande
Jonas Bergman Wallin (M)

Gymnasienämndens 1:e vice ordförande
Jeannette Rasko (S)