Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Torbjön Holm (V)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande
Anneli Mylly (V), tel: 0586-482 21

Kommunstyrelsens vice ordförande
Anna Nordqvist (M), tel: 0586-483 92

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande
Kim Bäckström (V), tel: 0586-483 92

Socialnämnden

Socialnämndens ordförande
Anita Bohlin Neuman (V), tel: 072-8570721

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ordförande
Per-Olow Linder (V)

Servicenämnden

Servicenämndens ordförande
Patrik Renberg (S)

Valnämnd

Valnämndens ordförande
Jeannette Rasko (S)

Folkhälsonämnden

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Folkhälsonämndens ordförande
Martin Hårsmar (M)

Folkhälsonämndens 1:e vice ordförande
Örjan Andersson (S)

Till toppen av sidan