Förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Jan Ask (V)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande
Peter Pedersen (V), tel: 0586-482 21

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Anita Bohlin-Neuman (V), tel: 0586-481 44

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande
Kim Bäckström (V), tel: 0586-483 92

Socialnämnden

Socialnämndens ordförande
Anita Bohlin-Neuman (V), tel: 0586-481 44

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens ordförande
Torbjörn Holm (V)

Servicenämnden

Servicenämndens ordförande
Per-Olow Linder (V)

Valnämnd

Valnämndens ordförande
Simon Petersson (V)

Folkhälsonämnden

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Folkhälsonämndens ordförande
Christina Gustavsson (S)

Folkhälsonämndens 1:e vice ordförande
Björn Nordenhaag (MP)

Gymnasienämnden

(Gemensam nämnd och förvaltning för Karlskoga och Degerfors kommuner.)

Gymnasienämndens ordförande
Matz Ericson (S)

Gymnasienämndens 1:e vice ordförande
Ingvar Eriksson (V)