Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är en undersökning vars syfte är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Målet är att öka kunskapen om ungas liv och hälsa, följa trender, väcka intresse och att resultatet kan bli underlag för utvecklingsarbete och beslut.

Det är länets ungdomar i skolår 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet som svarar på enkätfrågorna. Undersökningen genomförs vart tredje år av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting, på uppdrag av Folkhälsonämnden.

Vill du ta del av en redovisning av Liv och hälsa ung 2017 eller vill ha hjälp med att redovisa, tolka och diskutera resultatet, hör av dig till folkhälsoförvaltningen på tel: 0586-610 00 (växel)

Liv & hälsa ung har en hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det går att hämta alla resultat. Välj geografiskt område och frågeområde.