Drogförebyggande arbete

Degerfors och Karlskogas förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Degerfors och Karlskoga har kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Degerfors och Karlskoga har beslutat om följande övergripande mål:

  • höja debutåldern för alkoholkonsumtionen
  • förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping
  • utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn
  • verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar (exempel drogfri skolavslutningen, Blås Grönt, strategi för säkra och trygga arrangemang)
  • stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd (exempel Stoppa langningen och TÄNK OM)
  • verka för tidig upptäckt och insatser (samverkan mellan aktörer inom kommunen samt utanför)
  • fortsatt samverkan mellan berörda aktörer (nätverk inom och utanför kommunen).

Du som förälder är viktig

Studentfester och skolavslutningar är tillfällen där ungdomar riskerar att dricka alkohol. Degerfors och Karlskoga kommuner vill arbeta förebyggande och förhindra detta genom olika förebyggande aktiviteter.

Men även du som förälder är viktig, du är den som har bäst möjlighet att påverka ditt barns inställning till bland annat alkohol. Ta ställning och visa vad du tycker om alkohol och ungdomar, ditt ställningstagande påverkar ditt barn.

Tips och råd

Allt färre föräldrar ger alkohol till sina ungdomar. Många tonåringar tycker dessutom att det är fel att föräldrar köper ut alkohol. Tillsammans med er föräldrar kan vi alla bidra till att våra ungdomar får en minnesfylld och glädjerik skolavslutning och sommarlov.

Ungdomar och alkohol

Skolavslutningar, midsommar och festivaler är några av de aktiviteter/högtider/helger där många ungdomar riskerar komma i kontakt med alkohol. När alkohol finns med i bilden kan det få både oanade och obehagliga konsekvenser eftersom alkohol kan innebära ökat risktagande. En bakomliggande orsak är langningen av alkohol.

Tonåringar dricker mindre – när föräldrar sätter gränser.

Kompisar, syskon, föräldrar eller någon annan vuxen är de som langar. Många föräldrar ger också sina ungdomar alkohol i tron att de då vet vad de dricker. Undersökningar visar dock att en tillåtande attityd till alkohol tvärtom ökar alkoholkonsumtionen bland unga. Det finns även undersökningar som tyder på att de flesta ungdomar tycker att det är fel att föräldrar köper ut alkohol.

Degerfors och Karlskoga arbetar med att förmedla kunskap till målgruppen som vanligtvis langar.

Att det är bra att prata med sin tonåring vet nog alla. Frågan är bara hur. Tonårsparlörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tips, argument, idéer och fakta som tonårsföräldrar kan ha nytta av.

Drogfria arrangemang för ungdomar

Strategi för att skapa säkra och trygga arrangemang

Degerfors och Karlskoga kommuner har arbetat fram en strategi som syftar till att skapa säkra och trygga arrangemang i kommunerna. Det fanns ett behov av att tydliggöra kopplingen mellan styrdokument och kommunernas dagliga verksamhet. Strategin är nu ett politiskt beslutat styrdokument.

Strategin används vid alla större arrangemang och innehåller en checklista som ska hjälpa till att planera arbetet innan-, under- och efter ett arrangemang. Även flödesscheman såsom Polisens Kronobergsmodell finns med. Strategin skapar förutsättningar för effektivt drogförebyggande arbete med helhetsperspektiv, detta genom att tydliggöra roll och funktion i samband med arrangemang. Strategin är antagen i ett flertal nämnder i Degerfors och Karlskoga.

Strategin arbetades fram av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar inom båda kommunerna samt Polisen. Ett flertal nämnder i Degerfors och Karlskoga har godkänt strategin. De diskussioner som skett vid framtagandet av strategin har varit mycket värdefulla.

Blås grönt vid evenemang förungdomar

I samband med att en musikfestival i Karlskoga 2011, samverkade folkhälsoförvaltningen i Degerfors och Karlskoga med festivalarrangören kring den drogförebyggande aktiviteten Blås Grönt. Syftet med aktiviteten var att belöna de ungdomar som avstod från att dricka alkohol.

Ungdomar mellan 13-17 år kunde tillsammans med sin förälder anmäla sig till Blås Grönt. Deltagandet var kostnadsfritt och genom anmälan ingick ungdomarna en förbindelse om att avstå från alkohol under de dagar som de besökte festivalen. Ungdomarna visade sin nykterhet genom att blåsa i en alkoholmätare mellan klockan 23.00 - 02.00 vid Blås Grönt-tältet på festivalområdet.

När ungdomarna blåste grönt belönades de med en gåva och samtidigt skickas ett mail till föräldern som en bekräftelse. Aktiviteten har utvärderats genom att föräldrar tillsammans med sin ungdom har fått svara på en enkätundersökning. Resultatet visade att Blås Grönt var mycket lyckat, samtliga som deltog skulle rekommendera andra föräldrar och ungdomar att vara med i Blås Grönt.

Drogfria skolavslutning har anordnats sedan 2012 och vid ingången genomförs alltid Blås Grönt.