Barnkonventionen

Degerfors och Karlskoga jobbar aktivt med barnkonventionen.

En god hälsa utgår från en aktiv och medveten folkhälso- och barnrättspolitik. I kommunen har folkhälsoförvaltningen ansvaret för barnkonventionsfrågorna och deras uppdrag är bland annat:

Delta aktivt i nationella nätverk för att utveckla det lokala arbetet. Utarbeta policy, planer, program och uppföljningsverktyg inom barnkonventionsområdet. Samordna och ge stöd i barnkonventionsfrågor till kommunala lednings- och arbetsgrupper. Deltar i partnerskap för Barnkonventionens genomförande.

Degerfors och Karlskoga tycker att barnkonventionens efterlevnad är så viktig. Därför har kommunerna ingått en samverkan med UNICEF Sverige. Målsättningen är att vara pilot i UNICEF:s arbete för att ta fram material för att barnrättssäkra Sverige. Samarbetet sträcker sig fram till år 2019. Du kan läsa mer om samarbetet nedan i länkar.

Om barnkonventionen

Enligt barnkonventionen är ALLA BARN rättighetsbärare. Skyldigheter regleras i lagstiftning. Barnkonventionen kom till som extra skydd för barn upp till 18 år. Det ger barn rätt att kunna vara delaktiga i saker som berör dem och rätt till liv och utveckling.

En klok person, Alice Miller, har sagt att barndomen inte är den kortaste perioden av vårt liv utan snarare den längsta, eftersom vi bär med oss den hela livet. Därför är barnkonventionen så viktig!

Prata om barnkonventionen och gå igenom dess innehåll. Den gäller för både dig som vuxen och för alla barn.

Barnkonventionen - för barnens bästa!

Barnkonventionen innebär att våra barn 0-18 år har rättigheter!
Barndomen är inte den kortaste perioden av vårt liv utan snarare den längsta... Vi bär med oss den hela livet. (Fritt från Alice Miller)

Barnets bästa ska vara i främsta rummet! Det innebär att vi vuxna ska lyssna på barn och respektera deras synpunkter. Se dina och andras barn! Låt barnen känna att de och deras tankar är värdefulla - var en klok vuxen eller kompis.