Barnkonventionen

Degerfors och Karlskoga jobbar aktivt med barnkonventionen. En god hälsa utgår från en aktiv och medveten folkhälso- och barnrättspolitik.

I kommunen har folkhälsoförvaltningen ansvaret för barnkonventionsfrågorna och deras uppdrag är bland annat:

 - Delta aktivt i nationella nätverk för att utveckla det lokala arbetet.
 - Utarbeta policy, planer, program och uppföljningsverktyg inom barnkonventionsområdet.
 - Samordna och ge stöd i barnkonventionsfrågor till kommunala lednings- och arbetsgrupper.
 - Deltar i partnerskap för Barnkonventionens genomförande.

Barnrättsguiden

Samlad information, kunskap och verktyg kring barnets rättigheter på ett och samma ställe.

Klicka härlänk till annan webbplats