Folkhälsa

Att må bra är en förutsättning för att kunna uppnå livsmål och ha en bra livskvalitet. Hur människan mår påverkas av hur samhället är organiserat och hur människors livsmiljö och livsvillkor ser ut.
Kommunen har ett omfattande ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare.

Folkhälsoarbetet i Karlskoga och Degerfors verkar för att skapa god och jämlik hälsa för alla medborgare, samt för att stärka barnets rättigheter.

Grundpelare i arbetet är de elva nationella folkhälsomålen samt Barnkonventionen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Allt arbete bygger på samverkan med andra verksamheter och organisationer, dels inom kommunen men också regionalt och nationellt.

Folkhälsokonferens 2018

Årets konferens vill öka handlingskraften för barn och ungas bästa.

Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors genomför dagen i samverkan med UNICEF Sverige och syftar till att skapa förutsättningar för ett fördjupat arbete med barnkonventionen. Målsättningen med konferensdagen är att öka kunskap och handlingskraft samt utveckla arbetet inom området barnets rättigheter och jämlikhet i hälsa.

Respektive nämnd/styrelse beslutar och bekostar sina ledamöters deltagande. Konferensdeltagare bjuds på lunch och fika. Kostnadsfri medverkan.

När: Fredag 26 oktober
Tid: Kl. 8.00 - 15.30
Plats:
Folkets Hus, Degerfors
Målgrupp: Beslutsfattare så som förtroendevalda, tjänstepersoner, strategiska funktioner samt verksamhetsansvariga inom såväl kommun, region och idéburen sektor.

Vi återkommer med uppgifter kring anmälan och mer utförligt program i augusti