Verktyg för barnrätt i praktiken

Här finns samlade verktyg för dig och dina kollegor, vänner eller familj som kan använda i arbetet med barnrätt i praktiken. Lycka till!

Konventionen i kortversionlänk till annan webbplats

Konventionestexten i sin helhetlänk till annan webbplats

Genomförande av barnkonventionen

Pedagogiska verktyg i arbetet

Prövning av barnets bästa

Artikel 3 - Barnets bästa

Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. För att ta reda på vad barnets bästa är behöver barnets bästa prövas.

Prövning av barnets bästalänk till annan webbplats - Barnombudsmannen

Prövning av barnets bästa, verktyg för styrning och ledninglänk till annan webbplats - SKR

Barnkonsekvensanalyslänk till annan webbplats - SKR

Exempel barnkonsekvensanalyslänk till annan webbplats - Karlskoga och Degerfors kommuner

Delaktighet och inflytande

Artikel 12 - Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Artikel 12 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att komma till tals i frågor som berör dem.

Lyssna på oss! - Exempel hur barn och unga kan vara delaktigalänk till annan webbplats

Unga direkt - En metod för att lyssna på barnlänk till annan webbplats

Dialogguiden - SKRlänk till annan webbplats

Lära barn om deras rättigheter

Till dig som vuxen i arbetet med att lära barn sina rättigheter

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att känna till sina rättigheter. Här finns verktyg samlat för dig som vuxen i arbetet med att lära barn om barnkonventionen.

Mina Rättigheterlänk till annan webbplats - hjälper barn och unga förstå sina rättigheter

Barnkonventionen i en lådalänk till annan webbplats - inspirationsmaterial

Målarbok om barnets rättigheterlänk till annan webbplats

Stöd och skydd

Alla barns rätt till stöd och skydd

Stödlista till ungdomarPDF - Karlskoga och Degerfors kommuner

Barn och unga som anhörig (BUSA)PDF - Slutrapport av ett projekt

Filmklipp

Digital frågesport

Kahoot

Kahoot är ett enkelt pedagogskt verktyg som kan genomföras som en frågesport. Degerfors och Karlskoga har skapat färdiga frågor och svarsalternativ.

För att ta del av verktyget:
- Skapa ett användarkontolänk till annan webbplats på www.kahoot.com
- Sök på "Det ska vara lätt att göra barnrätt" och få upp en 6-siffrig kod
- Be deltagarna på in på www.kahoot.it och fyll i koden.
- Börja frågesporten!

Förverkliga barnets rättigheter i budget

Till toppen av sidan