Utbildningar för barnrätt i praktiken

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området. Det kan bland annat göras via webbutbildning.

Konventionstexten i sin helhetlänk till annan webbplats

Konventionen i kortversionlänk till annan webbplats

Konventionen med tilläggsprotokolllänk till annan webbplats

Grundutbildning webb - Barnombudsmannen

Grundutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen erbjuder en grundutbildning i barnkonventionen via deras hemsida. Utbildningen är uppdelad i sju teman och börjar med en introduktion. Varje del tar ca 10-15 minuter att göra.

Klicka till utbildningen:
Grundutbildning barnkonventionenlänk till annan webbplats

Grundutbildning webb - SKR

Grundutbildning om barnkonventionen

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området och det kan göras på olika sätt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Västra Götalandsregionen skapat en webbutbildning på grundläggande nivå

Klicka till utbildningen:
Webbutbildning barnets rättigheterlänk till annan webbplats

Grundutbildning - Degerfors och Karlskoga

Grundutbildning barnkonventionen

Karlskoga och Degerfors har skapat en grundutbildning i barnkonventionen för att skapa förutsättningar för en höjd kunskapsgrund.

Klicka till utbildningen:

Powerpoint grundutbildning barnkonventionenPowerpoint

Guide för dig som vill utbilda andra:
Guide för upplägg grundutbildning barnkonventionenPowerpoint

Checklista till utbildning barnkonventionenWord

Stödmaterial - SKR

Lärande samtal om barnets rättigheter - SKR

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter som består av nio filmer som kompletteras med en powerpointpresentation med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig.

Syftet med filmerna är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020.

Klicka till stödmaterialet:
Lärande samtal om barnets rättigheterlänk till annan webbplats

Webbseminarier - Barnombudsmannen

Webbseminarier om barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Barnombudsmannen erbjuder webbseminarier för olika verksamheter som behöver arbeta med att implementera lagen.

Klicka till webbseminarier:
Filmade webbseminarierlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan