Barnrättsarbete i Degerfors och Karlskoga

En god hälsa utgår från en aktiv och medveten folkhälso- och barnrättspolitik. Under oktober 2019 blev Degerfors och Karlskoga diplomerade Barnrättskommuner av UNICEF.

Karlskoga och Degerfors kommuner har under 2018-2019 testat UNICEF metod Barnrättskommun för att arbeta efter att tillgodose barns rättigheter. Vi jobbar aktivt med barnkonventionen för att efterlevnaden av barnkonventionen är så viktig.

I kommunen har folkhälsoförvaltningen ansvaret för barnkonventionsfrågorna och deras uppdrag är bland annat:

  • Delta aktivt i nationella nätverk för att utveckla det lokala arbetet.
  • Utarbeta policy, planer, program och uppföljningsverktyg inom barnkonventionsområdet.
  • Samordna och ge stöd i barnkonventionsfrågor till kommunala lednings- och arbetsgrupper.
  • Delta i partnerskap för barnkonventionens genomförande.

Partnerskapet för barns rättigheter

Sedan 2004 har Degerfors tillsammans med 10 kommuner enats om en gemensam överenskommelse och bildat ett partnerskap kring FN:s konvention om barnets rättigheter. Tanken med partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder inom barnrättsfrågor. Samarbetet har lett till lokal utveckling och en förbättrad och fördjupad kunskap. Läs mer i överenskommelsen och på partnerskapets hemsida.

Barnrättskommun, vad är det?

En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn.

Till toppen av sidan