Bild på fyra barn som leker i skogen.

Barnkonventionen

Välkommen till barnrättsguiden!

Enligt barnkonventionen är alla barn upp till 18 år rättighetsbärare. Degerfors och Karlskoga arbetar aktivt för att uppfylla barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Denna guide är till för dig under 18 år, för anställda och förtroendevalda inom organisationerna samt för medborgare över 18 år.

Syftet med barnrättsguiden är att samla information, kunskap och verktyg kring barnets rättigheter på ett och samma ställe. Målet är att sprida kunskap och information om barnets rättigheter samt att det ska vara lätt att göra rätt i arbetet med barnkonventionen!

Degerfors och Karlskoga jobbar aktivt med barnkonventionen.

 

En god hälsa utgår från en aktiv och medveten folkhälso- och barnrättspolitik.

I kommunen har folkhälsoförvaltningen ansvaret för barnkonventionsfrågorna och deras uppdrag är bland annat:

 - Delta aktivt i nationella nätverk för att utveckla det lokala arbetet.
 - Utarbeta policy, planer, program och uppföljningsverktyg inom barnkonventionsområdet.
 - Samordna och ge stöd i barnkonventionsfrågor till kommunala lednings- och arbetsgrupper.
 - Deltar i partnerskap för Barnkonventionens genomförande.

Till toppen av sidan