Vaccination mot covid-19

OBS! Degerfors kommun vaccinerar endast de enskilda på äldreboenden, i hemvården och på våra LSS-boenden. All annan vaccination hanteras av Region Örebro län.

När kan jag vaccinera mig?

Alla invånarna i Örebro län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Men i nuläget är det oklart när, vilket och hur mycket vaccin som finns tillgängligt – så vi kan inte ge detaljerad information i dagsläget. Vi kommer informera via annonser i dagspress, regionens hemsida och via 1177.se.

Vaccinationsmottagningar för covid-19 i Örebro län

Det kommer i första skedet att öppna fem större vaccinationsmottagningar på fyra följande orter i Örebro län:

  • Hallsberg. Esplanaden 1.
  • Karlskoga. Skrantahöjdsvägen 42, hus 10 (Transcoms f d lokaler).
  • Lindesberg. Banvägen 28 (Libos f d kontor).
  • Örebro. Prologgatan 3 i Boglundsängen.
  • Örebro. Conventum Arena, Fabriksgatan 26-28.

Du som bor i Degefors kommun ska vaccinera dig i Karlskoga.

Vaccinet

Tillgången på vaccin är i början begränsad. Centrala vaccinationsmottagningar gör det möjligt att utnyttja alla vaccindoser till fullo för att så många länsinvånare som möjligt ska erbjudas vaccination.

För de flesta vacciner krävs två doser. De olika vaccinen kan förvaras på olika sätt. En del vacciner är så känsliga och måste förvaras i avancerade frysar som håller minst 80 minusgrader.

När leveranserna blir fler och när mindre förvaringskänsligt vaccin kommer kan vaccination ske på fler platser i länet.

Prioritering – vilka grupper får vaccineras först?

Planeringen utgår från att vaccin kommer att levereras stegvis i begränsade volymer. Vaccinationer kommer att ske efter en prioriteringsordning.

Fas 1: Dessa tre grupper vaccineras först:

Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst
Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst
Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Fas 2: Preliminär start februari 2021

Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3:

Personer 18-69 år som tillhör en riskgrupp

Fas 4

Hela resterande befolkning från och med 18 år. Vaccinationen beräknas pågå under första halvåret 2021.