Nationella allmänna råd

Smittspridningen är fortsatt hög i landet och därför gäller skärpta nationella allmänna råd från och med måndagen den 14 december. I länet gäller också ett publiktak på åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

De nationella allmänna råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och alla uppmanas att begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som vi normalt träffar.

I Örebro län gäller också ett publiktak på åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det enda undantaget är begravningar där 20 personer tillåts närvara. Beslutet gäller tills vidare.

Nationella allmänna råd

De nationella allmänna råden innebär bland annat att du bör:

 • stanna hemma vid symptom och tvätta händerna ofta och noga.
 • umgås bara med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • håll distans till andra och undvika miljöer med trängsel.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • resa på ett sätt som minimerar risken för smitta, använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik, som till exempel gå, cykla eller åka bil.

De skärpta nationella allmänna råden gäller från och med måndag 14 december.

Skärpta nationella allmänna råd ersätter de lokala från och med måndag 14 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De nya skärpta nationella allmänna rådenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så berörs verksamheter och arbetsplatser av de lokala allmänna råden

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med
  mera,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika
  trängsel,
 4. erbjuder digitala alternativ,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller
  erbjuder handdesinfektion
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga
  lokaler, och
 7. anpassar öppettiderna.

Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det,
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang,
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum, och
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med
  tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.länk till annan webbplats

Så berörs idrottsverksamhet

Enligt de nationella allmänna råden ska idrotts- och fritidsaktiviteter bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Beslutet gäller från och med den 14 december 2020 och kan komma att förlängas.

Frågor och svar om de lokala allmänna råden

Publiktak på 8 personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att publikgränsen på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet.

Länsstyrelsen i Örebro läns beslut den 23 november om föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningarPDF

18 FS 2020:5 Om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av covid-19PDF

Beslutet träder i kraft den 24 november och gäller tills vidare.

Länsstyrelsens tidigare beslut om publiktak på 50 personer gäller alltså inte längre.

Frågor och svar om publiktaket på 8 personer

Hävs det förra beslutet om max 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar när max 8-antalet börjar gälla?

Ja.

Omfattar taket på åtta personer alla kommuner i Örebro län?

Ja, beslutet gäller alla kommuner i länet.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

Som offentliga tillställningar räknas:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

Hur länge gäller taket på åtta personer?

Beslutet gäller från och med den 24 november och tills vidare.

Gäller publiktaket även konserter och föreställningar som hålls på serveringsställen?

Ja, det gäller även konserter och föreställningar på serveringsställen.

Gäller förbudet bara inomhus?

Nej, även utomhus. Ordningslagen gör ingen skillnad på sammankomster/tillställningar som hålls inomhus respektive utomhus.

Hur kan det komma sig att en restaurang kan ha ett annat tak för antalet gäster än exempelvis en teater?

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen i Örebro län har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang har. Dock gäller publiktaket på åtta personer vid konserter och föreställningar på serveringsställen.

Finns det några undantag som gör att fler än åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och tillställningar?

Ja, undantag kan göras för begravningar för upp till max 20 personer.

Gäller max åtta personer även politiska sammanträden i kommuner?

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet, det räknas inte som en allmän sammankomst utan en enskild sammankomst.

Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Hur påverkas kultur- och fritidsverksamhet?

Sveriges kommuner och regioner har sammanställt frågor och svar om hur kultur- och fritidsverksamhet påverkas.

Så påverkas kultur- och fritidsverksamhet av förbudet mot större sammankomster och tillställningar hos Sveriges kommuner och regionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller beslutet om åtta personer vid dop, bröllop eller andra religiösa sammankomster?

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Vem kontrollerar att det följs?

Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av ordningslagen och föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Till toppen av sidan