Coronaviruset

Här har vi samlat användbara länkar och information som berör Coronaviruset (Covid-19). Sidan uppdateras kontinuerligt. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om allmänna tips och råd vad gäller Coronaviruset.

Degerfors kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till dig som har barn i förskola och skola

Allmän förskola samt 15 timmar per vecka pga föräldraledighet eller arbetslöshet

Degerfors kommun rekommenderar vårdnadshavare till barn placerade utifrån allmän förskola, samt vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetssökande att ha sina barn hemma från och med torsdag den 19 mars.

Om du som vårdnadshavare väljer att hålla barnet hemma enligt ovan, tas ingen avgift ut av kommunen. Frånvaron ska vara planerad och avse hel kalendermånad. Anmäl via denna blankett.PDF
Blanketten lämnas till din förskola.

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Degerfors kommun följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som lyder: "Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra."

En snuva kan te sig olika. Vi uppmanar dig som förälder att använda ditt sunda förnuft. Du känner ditt barn bäst. Den som har allergi men är symtomfri kan gå i skolan

Fråga: Mitt barn har allgeri, hur ska jag tänka?

Svar: Den som har allergi men är symtomfri kan gå i skolan

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Fråga: Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Svar: Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Fråga: Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Svar: Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Fråga: Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Svar: I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Fråga: Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Fråga: Vad gäller för vård av barn (VAB)?

Svar: Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera! Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Distansundervisning för elever inom gymnasieskolan, Komvux och yrkeshögskolan - vad gäller?

Alla gymnasier, vuxenutbildningar och universitet rekommenderas av regeringen att införa distansutbildning. Gymnasieförvaltningen har beslutat att följa regeringens rekommendation. Det innebär att elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux och Yrkeshögskolan i både Degerfors och Karlskoga inte ska vara i skolan utan istället bedriva sina studier hemifrån.

Mer information på Möckelngymnasiets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksförbud på alla äldreboenden

Besöksförbud på alla äldreboenden
Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
Observera! Enhetschef avgör när undantag kan göras som t.ex. besök hos vårdtagare i livets slutskede.

Du når ansvarig enhetschef via Degerfors kommuns växel på telefonnummer 0586-481 00

Besöksrestriktioner på gruppboenden

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer väljer Degerfors kommun att vidta åtgärder för att skydda de mest sårbara grupperna.

På grund av spridningen av covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning väljer Degerfors kommun att införa restiktioner på kommunens gruppboenden. Det innebär att besökare till boendet inte får vistas i de gemensamma utrymmena.

Jag vill hjälpa till, vart vänder jag mig?

Om du vill hjälpa till kan du vända dig till Frivilliga resursgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Örebro län.

Ta kontakt med dem genom att skicka e-post till: frivillig.frgorebrolan@civil2.se

Degerfors kommun har i nuläget inte möjlighet att ta emot frivilliga som vill hjälpa till.

Extrapersonal

Vård och omsorg söker nu extrapersonal. Vill du arbeta hos oss och hjälpa till i våra verksamheter?
Du anmäler ditt intresse genom att fylla i ansökningsformuläret på Offentliga jobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välkommen med din ansökan.

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram information om smittan och viruset på olika språk, samt om hur du kan skydda dig och andra från smitta:

Information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smittalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmän information på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Otillåtet med trängsel på restauranger, caféer och barer

Folkhälsomyndigheten har beslutat att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma på restauranger, caféer och barer. Folkhälso­myndighetens information om de nya reglerna.länk till annan webbplats

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus? Ring 1177

Personer som har rest i utsatta områden eller har träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Allmänna sammankomster och evenemang

Från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Tvätta händerna

Kom ihåg att tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Undvik sociala kontakter om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.
  • Besöksförbud på alla äldreboenden. Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.