Kommunens nya vattenverk

Nu sätter vi spaden i backen!

Första spadtaget är nu officiellt taget av, från vänster Servicenämndens ordf. Patrik Rehnberg, Kommunstyrelsens ordf. Anneli Mylly, representant för totalentreprenören Jörgen Karlsson, VA chef Tony Kölborg och VA tekniker Robin Johansson.

Vecka 2-2021 startade vi upp vårt största investeringsprojekt på många år.
Byggnation av nya vattenverket vid Degernäs, en investering vi gör för att säkra vattenförsörjningen till kommuninnevånarna i Degerfors för lång tid framöver.

Följ projektet här på hemsidan.

Projektet är kostnadsberäknat till 80 miljoner kronor och för de pengarna får kommuninnevånarna ett toppmodernt miljövänligt verk med större kapacitet än det gamla verket som nu är inne på sista versen, vi blir dessutom av med de mangan utfällningar som då och då uppstår i nätet.
Byggnaden kommer att ha måtten 42 x 20 m och placeras strax söder om det befintliga verket. Miljöhänsyn har tagits både vad gäller fastighetens yttre som är av suterängtyp för att smälta in i terrängen och reningen som är helt biologisk i form av sk. biofilter och sandfilter. Planerad driftstart är under första halvåret 2022.

Vecka 2. Anslutningsvägen till arbetsplatsen påbörjas...

Vecka 4. Vägarbetet fortsätter och markplanering pågår...

Vecka 5. Det första spadtaget tas officiellt med egen personal och inbjudna gäster...

Vecka 8. Bädden ligger klar inför gjutning...

Vecka 11. Fortsatt arbete med grunden...

Vecka 15. Armerat och klart...

Vecka 16. Gjutning av grund pågår...

Vecka 16. Grundplattan är klar-firas med grillfest.

Vecka 19 reningsfiltren ställs på plats...

Vecka 20 Resning av stommar...

Vecka 24 tak och väggar på plats...

Vecka 25 taklagsfest, stort tack till grillmästarna!

Vecka 27 taket med solceller klart...

Vecka 39 inspektion av nyinstallerade pumpar...

Vecka 50 servicenämndens ledamöter på studiebesök...

Vecka 8 påfyllning av sandfilter...

Till toppen av sidan