Pågående planärenden

Degerfors naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet har upprättats och utformats av Malin Björn, miljöstrateg, Degerfors kommun, i samråd med berörda parter inom kommunen, Degerfors naturskyddsförening, LRF, Sveaskog, medborgardialog, länsstyrelsen Örebro, med flera.

Programmet är framtaget med Naturvårdsverkets statliga bidrag från den lokala naturvårdssatningen av Länsstyrelsen i Örebro samt Hopajola.

Läs programmet härPDF.

Läs miljökonsekvensbeskrivningen härPDF.

Naturvårdsprogrammet finns tillgängligt för samråd till och med 15 april 2021. Fysiska kopior finns även att läsa på Degerfors bibliotek (OBS! Kontakta biblioteket innan du gör ditt besök) och i nämndhusets reception.

Till toppen av sidan