Pågående planärenden

Just nu har vi inga ärenden på samråd eller granskning.