Säkerhet och trafik

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Hörntomt

Vid korsningar, och det gäller såväl gång- och cykelvägar som gator, ska det finnas en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m utefter trottoarkanten åt vardera hållet. Inom denna sikttriangel får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatan.

Utfart från tomt eller garage

Vid utfarter från tomter och garage bör det finnas en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m från gata eller gångbana där växtligheten inte ska vara högre än 80 cm.

Minsta fria höjd över gång-, cykel- och körbanor

Om buskar och träd sträcker sig ut över tomtgränsen ska följande minsta höjd finnas för trafikanterna:

  • minst 2,5 m över gångbana
  • minst 3,2 m över cykelbana
  • minst 4,6 m över körbana.
Till toppen av sidan