Gata, park och trafik

Information om kommunala gator, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

På kommunens gator ansvarar Serviceförvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t.ex. vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande.

Lokala trafikföreskrifter och andra trafikfrågor beslutas i trafiknämnden som numera är en del i servicenämnden.

Väg 205 och 243, genomfarten genom Degerfors mot Svartå och Åtorp ingår inte i kommunens ansvarsområde. Där är Trafikverket väghållare med ansvar för all drift- och underhåll samt intilliggande grönytor.

Serviceförvaltningens parkavdelning ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gräsytor, lekplatser, planteringar samt badplatser. Vidare så sköter man om kommunens närskog och skogsmark i samarbete med en extern entreprenör.

Planerade beläggningsarbeten 2021

Under perioden v 23-35 kommer vägarbeten att ske på följande gator.
Arbetet kan bestå av förarbeten, beläggning av vägbana, gångbana och vingar.
För allas trevnad och säkerhet är det viktigt att vi visar hänsyn och undviker att parkera på gator där arbete pågår. Arbetet utförs av entreprenör.

Trevlig sommar önskar Serviceförvaltningen

Skriv tabellbeskrivning här

Gata

vecka

Sveagatan:
Från Nysundsvägen till Sveagatan 5C

22, 23, 25

Odelbersvägen:
Från Krontorpsvägen till Odelbergsvägen 15

26, 27, 28

Myrgatan:
Från Öa Bangatan till Kärrgatan

32-35

Kilgatan:
Jordbrukaregatans förlängning

27, 28

Stationsvägen:
Från Jvg stn. till Strokirkvägen

23 och 25

Västra Långgatan:
Från G:a Björneborgsvägen till Bossåsvägen

24, 32-35

Garagegatan:
Från garagegatan 27 till Hallandsgatan

24-26 och 33

Lokstallsgatan:
Från Godtemplargatan till Lokstallsgatan 64

24, 25 och 32, 33

Bruksvägen:
Från Stubbängsvägen till Bruksvägen

22-24 och 26

GC-väg mellan Sörmlandsgatan och Norrlandsgatan

34, 35Till toppen av sidan