Driftinformation

Här kan du läsa om störningar och aktuella händelser i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner.


Övrig driftinformation

Här finns information om övriga störningar i trafik och allmänna områden.

VA-arbete på Gamla Björneborgsvägen vecka 10-12

Det kommer pågå ett VA-arbete på Gamla Björneborgsvägen med start på onsdag/torsdag vecka 10 och pågå till och med onsdag vecka 12. Arbetet med trafikomläggningen kommer att starta på tisdag vecka 10. Arbetet berör avloppsledningarna och kommer inte påverka dricksvatten eller liknande.

Trafikpåverkan
Vägen norrut från Storgatan kommer att ha begränsad framkomlighet under vecka 10 till 12.
Ett körfält kommer att vara avstängt efter korsningen Karlskogavägen och trafiken kommer att ledas förbi med hjälp av ljussignaler. Kör försiktigt och var rädd om personalen som jobbar på vägen.

På bilden nedan kan du se en karta över vilka vägar som påverkas och hur det kommer vara skyltat.

Etapp 1:

Etapp 2:

Karta över Gamla Björneborgsvägen med markeringar för var VA-arbetet kommer pågå
Till toppen av sidan