Kontrollplan

För alla åtgärder som kräver lov eller anmälan behöver du som byggherre se till att det lämnas in ett förslag till kontrollplan.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden.
I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska kontrolleras, mot vad de ska kontrolleras och vem som utför kontrollen.

Man kan se kontrollplanen som en checklista och syftet är kvalitetssäkra byggnationen eller installationen och se till så att samhällets lagar och regler uppfylls.