Bygga nytt, riva eller ändra

När du ska bygga nytt, riva eller ändra en byggnad krävs ofta någon form av tillstånd. Under Bygga nytt, riva och ändra kan du hitta information om hur du går tillväga att söka tillstånd.
Det är bygg- och miljökontoret som handlägger bygg- och miljöärenden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.