Bo, bygga, trafik och miljö

Kulturmiljöprogram

Läs mer om Degerfors kommuns arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram här.

Återvinningscentral

Här hittar du återvinningscentralens öppettider och information om de olika avfallstyperna.

Driftinformation

Här kan du läsa om aktuella händelser i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner.