Fritidsverksamhet

Eleverna erbjuds samma fritidsverksamhet som övriga elever i grundskolan. När eleverna fyller 12 år finns det möjlighet att söka plats på ungdomsfritids.

Ungdomsfritids är en korttidstillsyn för skolungdom som har rätt till insatser utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Till toppen av sidan