Dans

I dansen tränar vi på bland annat rytm, motorik, koordination, rörelse, styrka, balans och teknik
samt kropps- och rumsmedvetenhet.

Improvisation och komposition ingår i dansen för att det utvecklar barnets rörelsefantasi och
kreativitet .

I dansen lär man sig samarbeta och får en gruppkänsla där man visar hänsyn mot varandra men
även att man får vara sig själv. Arbetssättet varierar beroende på vilken ålder det är men grunden är
densamma.

BARNDANS 4-5 år och 6 år
Barnen gör dansrörelser, dansövningar och danskombination på ett lekfullt sätt med varierande
musik utifrån olika teman, till exempel skogen, cirkus, siffror och bokstäver. Barnen är med i ett
uppträdande per termin tillsammans med kulturskolans andra elever.

DANS 7 år, 8-9 år
Här får barnen göra olika dansövningar och dansuppvärmningar till varierad musik och stil mixat
med danslek. Barnen får lära sig en koreograferad dans är de ofta får delar att skapa själva.
Den här gruppen är med 1-2 gånger o visa upp dans per termin.

DANS 10-12 år, 13-15 år, 16 år och uppåt
I den här gruppen börjar man med uppvärmning som är blandad med dansteknik. Vi lär oss olika
danssteg med dess namn och teknik genom olika dansövningar och diagonalträning. Här får de
också möjlighet till improvisation och komposition.
Danskombinationer med olika dansstilar så som jazz, show och modernt får man lära sig som sedan
visas upp vid olika shower och tillställningar.

För mer information kontakta danslärare Maja Glavå,
E-post: maja.glava@degerfors.se

Till toppen av sidan