Skoldatateket

Skoldatatek är en kommunövergripande verksamhet med fokus på alternativa lärverktyg och kompensatoriska hjälpmedel som riktar sig till elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket provar ut och lånar ut alternativa digitala verktyg. Vi arbetar också med att fortbilda och ge stöd till elever, pedagoger och föräldrar.

Skoldatatek

En särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

Vårt syfte:

  • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
  • ge skolpersonal en fördjupad kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp.