Fritidsgård

Fritidsgården är en plats där du kan ta det lugnt, fika och prata. Du kan också välja att delta i våra aktiviteter, som till exempel att spela musik, idrotta, spela TV-spel, laga mat, planera resor. Du kan själv vara med och planera vad som ska göra på fritidsgården utifrån dina intressen.

På fritidsgården finns vuxna som leder verksamheten och som finns till hands om du behöver någon att prata med.

Det är frivilligt att vara på fritidsgården och du kan komma och gå när du vill. Verksamheten har en grundsten som bygger på att du får tycka till om hur det ska vara på fritidsgården, men du måste också lyssna på vad övriga vill. Tillsammans ser vi till att fritiden blir kul och utvecklande.

  • fritidsgården är en mötesplats för alla i åldrarna årskurs 6 upp till 17 år, oavsett kön, kulturell bakgrund eller sexuell läggning
  • alla har lika värde. Fritidsledarna möter alla med lyhördhet, respekt och nyfikenhet
  • du är med och bestämmer om verksamheten och tar eget ansvar
  • du erbjuds idrott och andra aktiviteter som är bra för hälsan
  • all vår verksamhet är drogfri. Vi tar avstånd från alkohol, tobak och andra droger
  • du ska kunna känna dig trygg, ha tillit och förtroende för fritidsledarna
  • ingen fråga är för liten eller stor
  • du som förälder är också välkommen att hälsa på verksamheten.

Vad skulle du vilja göra?

Lämna gärna förslag till personalen.

Öppettider

Ordinarie öppettider

Tisdag: Kl. 15.00‑20.00

Onsdag: Kl. 15.00‑20.00

Torsdag: Kl. 15.00‑20.00

Du som går i årskurs 6 är välkommen till oss från april månad och får vara här till klockan 18.00.