Avgifter

Taxa 1: Avgift i förskoleverksamhet, barn 1-3 år (till och med 15 augusti)
Barn 1: 3 % av inkomsten — dock högst 1 382 kr i månaden
Barn 2: 2 % av inkomsten — dock högst 922 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten — dock högst 461 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Taxa 2: Avgift för barn i förskoleklass/fritidshem, förskola 3-5 år, samt barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling (enligt 8 kap. 7§ skollag)
Barn 1: 2,0 % av inkomsten — dock högst 922 kr i månaden
Barn 2: 1,3 % av inkomsten — dock högst 599 kr i månaden
Barn 3: 0,7 % av inkomsten — dock högst 323 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Taxa 3: Avgift i skolbarnsomsorg
Barn 1: 2 % av inkomsten — dock högst 922 kr i månaden
Barn 2: 1 % av inkomsten — dock högst 461 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten — dock högst 461 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Belopp avser avgift från och med 1 januari 2018.