Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte är klar med grundskolans kurser. Målet är bli behörig till gymnasiet.

Vilket introduktionsprogram du kan läsa beror på vilka ämnen du saknar behörighet i. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola för att diskutera dina möjligheter.

Programinriktat val

För dig som inte är behörig, men har minst sex godkända betyg:

  1. Sve/sva, ma + fyra betyg
  2. Sve/sva, eng + fyra betyg
  3. Sve/sva, eng, ma + tre betyg

Du kan söka programinriktat val mot både hög-skoleförberedande program och mot yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

En yrkesinriktad utbildning som underlättar eta-bleringen på arbetsmarknaden eller att komma in på ett yrkesprogram. Undervisningen kombi-neras med praktik på en arbetsplats. Yrkesintro-duktionen (IMYRK) söks på samma sätt som till nationellt program.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till dig som sak-nar betyg för att komma in på ett nationellt pro-gram. Utbildningen kan innehålla grundskole-ämnen, gymnasieämnen och ibland praktik eller
andra motivationshöjande insatser.

Till toppen av sidan