Busskort, resebidrag och inackorderingstillägg

Alla elever som är folkbokförda i Degerfors och går på gymnasium i Örebro län, får gymnasiebusskort t.o.m. vårterminen det år de fyller 20 år. Gymnasiebusskorten delas ut vid skolstart och gäller hela läsåret. Ingen ansökan krävs.

Busskort

Elever inom Örebro län

Gymnasiebusskortet delas ut på respektive skola i samband med läsårsstart. Du som börjar i årskurs 1 ska skriva ur ett färdbevis från Dexter som gäller som biljett första skoldagen. Efter läsårets slut skall gymnasiebusskortet sparas så man kan resa på det första dagen nästa läsår.

Elever som går på Degerforsgymnasiet och kommer från annan kommun i länet ansöker om gymnasiebusskort i sina hemkommuner.

Vid resa skall eleven kunna visa upp busskort och legitimation. Om kortet förlorats eller skadats måste biljett enligt ordinarie taxa köpas på bussen.

Om du vid biljettkontroll saknar giltigt färdbevis utfärdar bussbolaget böter på 1000 kr.

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens webbplats

Vid förlust av gymnasiebusskort skall skolan omgående underrättas, nytt kort erhålls mot en expeditionsavgift på 200 kronor.

Elever på skolor i Värmlands län

Elever som är folkbokförda i Degerfors kommun och går i gymnasium i Värmlands län får sina gymnasiebusskort för Värmlandstrafik via Degerforsgymnasiet.

Elever som går i gymnasieskola i Kristinehamn får sina gymnasiebusskort på Degerforsgymnasiet. Dessa elever använder ett gymnasiebusskort för Länstrafiken i Örebro län.

För att kontakta Degerforsgymnasiet ringer ni 0586-482 90.

Elever i övriga delar av landet

Har man inackorderingstillägg har man inte rätt till gymnasiebusskort (gäller även Värmland). Är man inte inackorderad kontaktas Degerforsgymnasiet för mer information om hur resorna kan ersättas.

Om busskortet inte räcker till

Elever som väljer att inte inackordera sig på skolorten, men som har problem med att ta sig till skolan/hållplats med läns- eller stadsbuss kan ansöka om resebidrag för dagliga resor. Det gäller dig som går i en kommunal gymnasieskola och avståndet från bostad till hållplats för kollektivtrafiken är minst 4 km eller om väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 10 timmar/vecka. Ytterligare information kan du få på din skola.

Inackorderingstillägg

Om du har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan eller en total restid på mer än 2 timmar per dag kan du ansöka om inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Förutsättningar för att bidraget ska beviljas är:

  • att du är inackorderad på studieorten
  • att du går i en kommunal gymnasieskola och är född 2002 eller senare och är förstahandsmottagen
  • att du är folkbokförd i Degerfors kommun

Elever som erhåller inackorderingstillägg har inte rätt till gymnasiekort.

Här hittar du blanketten där du ansöker om inackorderingstillägg Pdf, 302.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiehjälp/studiebidrag (CSN)

Du som studerar på gymnasiet kan få ekonomiskt bidrag s.k. studiehjälp av Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras webbplats finns mer information om bidraget.

För dig som inte fyllt 20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som fyllt 20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan