Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Podcast-sändningar

 

Kommunfullmäktige inleds med allmänhetens frågestund.

Tid: 00.07 Mötet öppnar / upprop

1) Tid: 03.30 Val av ordförande i kommunfullmäktige

2) Tid: 08.05 Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

3) Tid: 12.08 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

4) Tid:12.40 Val av kommunfullmäktiges valberedning

5) Tid: 21.24 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 2018-2022 Dnr 00199-2018

6) Tid: 21.45 Rapport för kännedom: ANDT-strategi 2018-2022 Karlskoga och Degerfors Dnr 00190-2018

7) Tid: 27.08 Anmälan av medborgarförslag: Utred intresse för att köpa/hyra gamla OKQ8-station Dnr 00196-2018

8) Tid: 27.30 Anmälan av medborgarförslag: Rastgård/lekgård för hundar Dnr 00201-2018

9) Tid: 27.52 Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Dnr 00174-2018

 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialnämnd