Föreningar

Degerfors kommun har ett rikt föreningsliv och mångsidigt föreningsliv.

Cirka 150 föreningar finns registrerade i kultur- och utbildningsförvaltningens föreningsregister. Av dessa får ett 40-tal någon typ av bidrag från kultur- och utbildningsnämnden. Förutom kontanta bidrag kan kommunens anläggningar hyras till kraftigt subventionerat pris.

Ett nätverk med ideella aktörer kring Möckelnregionen, ett Möckelnföreningarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningsstöd

Föreningar är en viktig del i Degerfors kommun och i syfte att skapa ett rikt och mångskiftande föreningsliv kan olika former av stöd sökas från kommunen.

Ansökan om föreningsstöd ska göras av föreningen på blanketten ”Föreningsstöd ansökan" som det finns en länk till längre ner på sidan. Ansökningsblanketten med bilagor ska vara hos kommunen senast den 15 april för att kunna behandlas för aktuellt kalenderår.

Kommunfullmäktige har bestämt riktlinjer för vilka föreningar som kan få föreningsstöd, riktlinjerna finns det en länk till längre ner på sidan.