Dödsboanmälan

Grundregeln är att en bouppteckning skall göras när någon har avlidit. Bouppteckning syftar till att avveckla den avlidnes bo, dvs. betala hans skulder och fördela överskottet till de som är berättigade att få överta det. Bouppteckning är i Sverige en helt privat angelägenhet som dödsbodelägarna har att ombesörja själva. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet, får en dödsboanmälan göras. Socialförvaltningen i den kommunen där den avlidne var folkbokförd hjälper till att upprätta en dödsboanmälan som sedan överlämnas till skattemyndigheten i senast 3 månader efter dödsfallet.

Vilka är förutsättningarna för en dödsboanmälan?

 • När tillgångarna i dödsboet inte räcker till annat än begravningskostnaden samt andra utgifter med anledning av dödsfallet.
 • Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen.
 • Tillgångarna skall vara orörda. Inga räkningar skall betalas ur dödsboet, undantaget begravningskostnader.
 • Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt i dödsboet, även om den avlidne bara varit delägare.

Vad avses med begravningskostnader?

 • Begravningsbyråns räkning inkl. gravsten.
 • Förtäring i samband med begravningen.

Vad avses med "andra utgifter med anledning av dödsfallet"?

 • Uppsägningshyra 1 månad
 • Vårdkostnader för kommunen
 • Vårdkostnader för landstinget
 • Hänsyn tas också till en summa motsvarande vad en bouppteckning skulle kosta (5000 kr). Övriga skulder i dödsboet medräknas inte vid bedömningen om en dödsboanmälan kan göras.

Hur gör man med andra skulder?

 • Tillgångarna i boet skall i första hand användas till betalning av begravningskostnaden vilket innebär att övriga skulder och räkningar får anstå tills boets ekonomiska ställning är klarlagd.
 • Om tillgångarna inte räcker till övriga skulder och räkningar får fordringsägarna avskriva fordran.

Hur går dödsboet tillväga?

 • Dödsboet utser en person att företräda dödsboet.
 • Dödsboet sammanställer boets tillgångar, skulder och begravningskostnader (kontanter, kontoutdrag, skatteåterbäring, försäkringar begravningsfaktura samt obetalda fakturor etc.).
 • Företrädaren kontaktar socialförvaltningen för bokning av tid för genomgång av boets ekonomi. Vid besöket skall alla handlingar som berör ekonomin medtagas.
Kontakt

Handläggare
Maria Andersson
Tel: 0586-483 55
Postadress: 15 Socialförvaltningen, 693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2017-09-14
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934