Begravningsombud

Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar skatt betalar också en begravningsavgift oavsett tro och medlemsskap. Lagen säger också att det i varje kommun ska finnas ett begravningsombud som ska företräda de kommuninvånare som inte tillhör Svenska kyrkan i de församlingar som finns i kommunen.

Begravningsombudet ska ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan, och vara en förmedlande länk till kyrkogårdsförvaltningen i frågor som rör begravning. Begravningsombud utses av Länsstyrelsen, som ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lämplig person.

En mycket viktig uppgift för begravningsombudet är att kontrollera att begravningsavgiften verkligen går dit den ska. Har man gått ur Svenska kyrkan betalar man inte för kyrklig verksamhet, det blir s.k särredovisning mellan kyrklig verksamhet och begravningsverksamhet.

Begravningsombudet kallas till Kyrkogårdsutskottets sammanträden och får på detta sätt insyn i verksamheten, samt tillgång till alla handlingar som avser begravningsverksamheten. Då budgetförslaget presenteras är alltid ombudet med och samråder även med revisorn i frågor om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader.

Begravningsombudet ska också informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll, hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med ändring av begravningsplatser.

Varje år lämnar ombudet ett yttrande till Kammarkollegiet över ett förslag till kostnadsberäkning för begravningsverksamheten för det kommande året och en årsberättelse lämnas in till Länsstyrelsen.

Begravningsavgiften är för närvarande 24,6 öre per hundralapp och är gemensam för hela Sverige förutom Stockholm och Tranås som har kommunen som sin huvudman.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften är:

 • Gravplats på allmän begravningsplats i 25 år
 • Gravsättning
 • Transport av kista
 • Kremering
 • Lokal för förvaring av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor


Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och Svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kistan från hem/sjukhus till anvisad lokal för förvaring av stoftet
 • Urna
 • Minnesstund
 • Begravningsceremoni inkl. begravningsförrättare. (Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet)
 • Gravsten
 • Skötsel av gravplats
Kontakt

Begravningsombud
Irene Tåkvist
Tel: 076-849 08 19
E-post: takvist19@gmail.com

Senast uppdaterad 2017-10-16
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934