Begravningshjälp

Begravningshjälp är ekonomiskt bistånd till begravning enl. 4 kap § 2 Socialtjänstlagen.

Om tillgångarna i ett dödsbo understiger kostnaden för begravning kan dödsboet ansöka om begravningshjälp.

Biståndet kan uppgå till maximalt 50% av prisbasbeloppet och innefattar begravning, gravsten samt enklare förtäring. Inga övriga kostnader kan täckas av bistånd.

Ansökan skall vara skriftlig.

Ansökningsblankett
Senast uppdaterad 2013-07-02
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934