Trygghetslarm

Trygghetslarm erbjuds för ökad trygghet i eget boende samt för att nå vård- och omsorgspersonal i oförut-sedda situationer.

Trygghetslarm är en insats som kräver biståndsbeslut. Ansökan sker via kommunens biståndsenhet.

Vem ansvarar och installerar larm?
Larmcentralen sköts av Bergslagens Räddningstjänst och finns på Karlskoga brandstation. Personal från larmcentralen installerar och tar emot alla larm från trygghetstelefonen.

Vad händer när jag larmar?
När larmcentralen mottagit ett larm kontaktas aktuellt vårdlag. Vid nattlarm kontaktas nattpatrullen. Vårdpersonalen tar sedan kontakt med den som larmat.
Att ha ett trygghetslarm innebär inte att en sjuksköterska kommer automatiskt även om man så önskar. Sjuksköterskan har inte kännedom om alla som har trygghetslarm. Råd och stöd kan omvårdnadspersonalen alltid få via kontakt med kommunens sjuksköterska. Sjuksköterskan har endast ansvar för de personer som har sjukvårdsinsatser.

Sekretess
All personal inom hemtjänst/hemsjukvård som arbetar med trygghetslarm omfattas av sekretesslagens bestämmelser.

Larmcentralen ingår i Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet. Larmcentralen utför larmmottagning åt Vård och omsorgsförvaltningen/socialförvaltningen och eftersom larmcentralen utför tjänster på uppdrag av myndighet omfattas även larmcentralen av sekretesslagens bestämmelser.

Senast uppdaterad 2015-02-05
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934