Patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk och har till uppgift att stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården.
Patientnämnden drivs av Örebro läns landsting och alla länets kommuner.

Mer information om Patientnämnden

Senast uppdaterad 2014-09-08
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934