Hemvård

Hemvård regleras enligt Socialtjänstlagen. Insatserna utformas individuellt efter den enskildes behov. Det innebär att den enskilde efter ansökan och prövning av biståndshandläggare kan få personlig omvårdnad och service i bostaden.

Förekommande insatser kan vara trygghetslarm, personlig omvårdnad, matdistribution., inköp, tvätt/klädvård och städning.

Hemvården i Degerfors kommun är indelad i tre områden inklusive Svartå — Åtorp. Vi ansvarar även för kommunens servicelägenheter.

Hemsjukvård

Hemsjukvård utförs i hemmet till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Sjukvården utförs av kommunens sjuksköterska eller av kommunens omvårdnadspersonal. Sjukvården i hemmet regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Avgiften beräknas utifrån bruttoinkomsten, max 80 kronor per dag och max 1 712 kronor per månad. Kostnaden räknas inte in i landstingets högkostnadsskydd.

Ansökan om hemsjukvård görs hos kommunens sjuksköterska.

Kontakt

Enhetschef  hemvården
Linda Svensson
Tel. 0586- 483 24

Enhetschef hemvården
Ann-Catrine Rang
Tel. 0586- 483 97

Enhetschef nattpatrull
Camilla Darvelid
Tel. 0586-485 18

Sjuksköterskor
Tel. 0586- 481 00 vx

Biståndshandläggare

Senast uppdaterad 2016-11-15
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934