Demensteamet

Vårt syfter är att vara en resurs när det gäller demensfrågor. Vi finns till för personer med minnesstörningar och deras anhöriga.

Vad kan vi hjälpa er med

  • Råd och personligt stöd
  • Enskilda samtal
  • Hemsbesök
  • Information och kunskap
  • Anhöriggrupper
  • Minneshjälpmedel
  • Förmedla kontakter inom kommunens verksamheter​

Demensteamet består av en arbetsterapeut och en sjuksköterska.
Vi samarbetar med:

  • Kommunens olika verksamheter
  • Pilgårdens vårdcentral vid minnesutredningar
  • Minnesmottagningen vid Karlskoga Lasarett


Kontakt

Ewa Kindroth
Arbetsterapeut
0586 - 484 77

Jaana Carlsson
Sjuksköterska
Tel: 0586 - 484 78

Telefontid:
måndag-fredag 08:30 - 09:30

Postadress:
66 Degerfors kommun
693 80 DEGERFORS

Senast uppdaterad 2015-07-08
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934