Äldreomsorgen

Varje år genomförs olika undersökningar tillsammans med våra äldre i syfte att kartlägga hur man upplever boende, vård och omsorg i kommunen. Undersökningarna är viktiga för verksamheten och ligger till grund för fortsatt förbättringsarbete. Resultat av undersökningarna publiceras i takt med att dom sammanställs.

Äldre om hemtjänsten i
Degerfors


Äldre om särskilt boende i
Degerfors


Senast uppdaterad 2017-10-24
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934