Vård och omsorg 

Under rubriken vård och omsorg, det som tidigare kallades äldreomsorg, har vi samlat information om de insatser kommunen erbjuder personer i behov av t ex särskilda boende, hemtjänst, matdistribution, telefonservice och färdtjänst.

Vi som arbetar inom vård- och omsorg tillhör många olika yrkeskategorier och arbetar i team med den enskilde i centrum. Vi ger även stöd till anhöriga. Vårt arbete styrs av Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Alla har tystnadsplikt.

Tjänsterna har en individuell utformning och syftar till att ge god vård och omsorg, samt efter behov och förmåga en anpassad rehabiliteringsträning.

Kontakt - Vård och omsorg

Verksamhetschef
vård och omsorg
Jörgen Dahl Larsson
Tel. 0586-484 12

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Ann-Christin Andersson-Leeman
Tel. 0586-481 34

Postadress
66 Västergården
693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2017-08-17
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934