Våld i nära relationer

Degerfors kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Här kan du hitta information om vart du som varit utsatt för hot eller våld av närstående kan vända dig - eller om någon du känner drabbats. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Socialtjänsten    

Socialtjänsten arbetar aktivt för att erbjuda alla våldsutsatta det hjälp och stöd de behöver. Socialtjänsten arbetar även för att alla våldsutsatta barn som bevittnat våld ges adekvat stöd och hjälp

Du får hjälp av oss

Socialtjänsten erbjuder olika former av hjälp och stöd till personer som utsätts för olika former av våld av närstående.  Socialtjänsten erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp i syfte att hjälpa dig att förändra din situation.  Vi kan också hjälpa dig med att vid behov få ett skyddat boende.

Socialtjänsten kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning och stöd
 • Ekonomisk hjälp
 • Skyddat boende
 • Stöd till barn
 • Stöd till våldsutövare 

Vad är våld och hur kan det se ut?


 • Fysiskt våld kan vara att bli slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret, bli fasthållen, med mera.
 • Sexuellt våld kan vara våldtäkt eller att bli påtvingad andra sexuella handlingar.
 • Psykiskt våld kan vara direkta eller indirekta hot mot en person, barn eller husdjur. Även att bli förlöjligad ingår i psykiskt våld.
 • Social utsatthet kan innebära att bli isolerad och inte får umgås med familj, släkt eller vänner.
 • Materiell och ekonomisk utsatthet är om någon tvingas underteckna dokument som ger negativa konsekvenser eller att egendom förstörs.
 • Personer beroende av vård eller omsorg kan även utsättas för vanvård eller försummelse som otillräckligt med mat, bristande hygien eller undanhållande av medicin.


Kontakter

Jennifer Ljunqvist Selmer
Socialsekreterare
Tel: 0586-481 13
Telefontid vardagar 08.30-09.30

För skyddat boende eller kontakt med kvinnojouren:
Kvinnohuset i Karlskoga  
Tel. 0586-395 00 vardagar kl 8 - 16.
Övrig tid kan kvinnojouren nås genom
Tel: 070 77 33 880 även helger. 
Vid nödsituation ring 112

Kvinnofridslinjen
För rådgivning ring  
Tel: 020-50 50 50.

Bergslagens Brottsofferjour
Pärlgatan 7B
69141 Karlskoga
Tel: 0586-576 49

Senast uppdaterad 2016-09-12
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934